Sözüneri Mimarlık | Architecture

 1982 yılında Y.Mimar Hasan Sözüneri tarafından kurulmuş olan Sözüneri Mimarlık ulusal ve uluslar arası düzeyde mimarlık hizmeti vermektedir. Turizm, Sağlık, Sanayi, Spor gibi çeşitli alanlar için ürettiği yapılar haricinde pek çok iş merkezi, toplukonut ve kentsel dönüşüm projesini de hayata geçirmiştir.